krigsmaskinen

krigsmaskinen:

Bra snack av David Harvey där han bejakar sammanbrottsteori och uppviglar till massrevolt. Säger några kloka saker under tiden också, till exempel behovet om visioner. Mellan 10 och 15 år ger han det ekonomiska system vi har nu. Det är vår uppgift att förvandla kollapsen till revolution och överskridande.

David Harvey on the crises of modern capitalism. Interesting ideas on the exponential growth of capitalism and its boundaries (environmental, spatial and so on…). Harvey sees a lot of signs of imaginative practices and talks about an economy of active societies based on use values.

It’s one of the nicest pictures I have seen painted in recent times… he looks beyond the gloom and doom of common discourse.